Registreren

De persoonscertificaten en mbo-diploma’s worden door SVWOH geregistreerd in het centraal diplomaregister SSVV. Door deze registratie kunnen opdracht- en werkgevers achterhalen dat de deelnemer over de vereiste kwalificaties beschikt om het werk op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.

Steigerbouwers aan het werk op hoogte
Steigerbouwer aan het werk

Registratie Aspirant-Hulpmonteur

De Aspirant-Hulpmonteur wordt niet geregistreerd in het centraal diplomaregister, hiervoor is door SVWOH een aparte database ingericht. De Aspirant-Hulpmonteur doet een digitale toets bij SVWOH en word na succesvolle afronding van deze toets voor maximaal 1 jaar geregistreerd.

Als een Aspirant-Hulpmonteur wil doorgroeien naar de functie van Hulpmonteur of Monteur, kan deze het examen afleggen als afsluiting van de bijbehorende opleiding.

(Tot en met 31 december 2021 is het mogelijk om na de registratie als Aspirant-Hulpmonteur het examen voor Monteur te volgen. Tot dat moment geldt er een vrijstelling voor het verplichte examen voor de Hulpmonteur.)

Klik op onderstaande blauwe balk om je te registreren als Aspirant-Hulpmonteur of  om te controleren of een Aspirant-Hulpmonteur geregistreerd is.

Persoonscertificaat

Na succesvolle afronding van het examen wordt een persoonscertificaat uitgegeven door de certificerende instelling. Het persoonscertificaat wordt door SVWOH geregistreerd in het centraal diplomaregister SSVV. Voor meer informatie over de certificerende instelling en een voorbeeld van het persoonscertificaat klik op de onderstaande blauwe balken.

Steigerbouwer goed aangelijnd
Menu