Bestuurswijziging

Clemens van den Enden is per 10 mei 2022 benoemd als opvolger van Anne Fokke de Vries namens KBNL/KOMAT. Wegens persoonlijke omstandigheden van Anne Fokke de Vries neemt het bestuur op een later moment afscheid van hem als bestuurslid.

Laatste nieuws

Stichting Veilig Werken Op Hoogte

Veilig werken op hoogte is een eerste vereiste, maar lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. SVWOH brengt daar verandering in door het verbeteren van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert SVWOH certificatieschema’s en eind- en toetstermen aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Daarnaast verzorgt SVWOH het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het centraal diplomaregister SSVV. In dit register worden de mbo-diploma’s en persoonscertificaten die gerelateerd zijn aan het veilig werken op hoogte centraal opgeslagen.

Steigerbouwer SVWOH

Partners

Menu