Opleiden

De scholingsstructuur voor de steigerbouw is opgenomen in hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. De Richtlijn Steigers is onderdeel van de Arbocatalogus Bouw & Infra.

De scholingsstructuur richt zich op de vakbekwaamheid, waarbij met name veiligheid, veilig werken en veiligheidsperceptie op elk niveau moet zijn meegenomen. Op die manier wordt niet alleen geleerd om bewust en verantwoord te werken, maar kunnen werknemers ook lang en betrokken werkzaam blijven in de steigerbouw.

SVWOH draagt bij door het opstellen en beheren van de kwalificatiedossiers en de samenhang met de eind- en toetstermen.

Steigerbouwers worden opgeleid door instructeur
steigerbouwers in opleiding

Diplomering & persoonscertificering

Een diploma binnen de steigerbouw kan behaald worden via een leer-/werktraject. De vereiste opleiding kan worden gevolgd bij mbo-instellingen. Ook kan een zogenaamd EVC-traject (erkennen van verworven competenties) worden doorlopen.

Daarnaast zijn er opleidingen die worden verzorgd door de erkende opleiders die aantoonbaar werken conform hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers. De succesvolle afronding van een dergelijke opleiding bij deze opleiders geeft recht op een opleidingscertificaat (van de opleider).

Een persoonscertificaat kan worden behaald door het succesvol afronden van een examen bij een door de certificerende instelling gelicentieerde examenorganisatie. Bij een positief resultaat ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat dat 5 jaar geldig is. Dit certificaat moet zijn voorzien van het logo van de certificerende instelling, de exameninstelling en SVWOH.

Erkende opleiders

Branchevereniging VSB hanteert een auditsysteem voor opleiders, waarmee de kwaliteit en inhoud van hun opleidingen wordt beoordeeld. De erkenning heeft een geldigheid van 3 jaar, waarna opnieuw getoetst wordt om de erkenning te verlengen.

Menu