Voor wie

In de Richtlijn Steigers is de scholingsstructuur opgenomen voor het veilig werken op hoogte (steigerbouw). Hierbij wordt de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op objectieve en eenduidige wijze aangetoond, bewaakt en geregistreerd. Deze structuur is sinds januari 2017 ondergebracht bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

De doelstelling van SVWOH is het bevorderen van het veilig werken op hoogte en het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte. De activiteiten van de stichting zijn onder meer het opzetten, onderhouden, beheren of faciliteren van:

  • De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte
  • De registratie in het Centraal Diploma Register SSVV
  • Certificatie van personen
  • Eind- en toetstermen voor de vakbekwaamheidsprofielen
  • Het College van Deskundigen, Examencommissie en de Werkkamers
  • Voorlichting en kennisoverdracht
  • Samenwerking met certificerende instellingen
Kerk in de steigers
Menu