Partners

Bij de werkzaamheden van Stichting Veilig Werken op Hoogte zijn diverse externe organisaties betrokken. Waaronder vijf exameninstellingen. Zij houden toezicht op en afname van examens op basis van een licentie overeenkomst met SVWOH en de certificerende instelling. Ook beoordelen zij examens van individuele kandidaten.

Steigerbouw werkplaats
Savantis - logo

Savantis

Het beheer van SVWOH is op 1 januari 2020 overgenomen door Savantis.
Deze organisatie beheert de financiën, is verantwoordelijk voor de communicatie, waaronder de website, levert de noodzakelijke beleidsmatige en secretariële ondersteuning en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens.

Concreet Onderwijsproducten

Adviseert de examencommissie bij de ontwikkeling en vernieuwing van de examens.

Logo Concreet onderwijsproducten
DNV logo

DNV

DNV is de certificerende instantie voor het certificeren van personen die op steigers werken. Deze organisatie houdt toezicht op examens en exameninstellingen en verzorgt de uitgifte, schorsingen en intrekkingen van persoonscertificaten.  Daarnaast wordt SVWOH op de hoogte gehouden van de verstrekte certificaten en wordt het bestuur ieder kwartaal geïnformeerd over de laatste resultaten.

Gomotion

Deze organisatie ondersteunt bij de inrichting, het onderhoud en beheer van het SVWOH Examenplatform (SEP) dat vanaf 1 september 2022 van start is gegaan. De registratie van de Aspirant-Hulpmonteur en de afname van de examens monteur steigerbouw en eerste monteur steigerbouw vinden nu plaats in SEP. Uiteindelijk worden alle examens via SEP beschikbaar gesteld.

Gomotion
Menu