Partners

Bij de werkzaamheden van Stichting Veilig Werken op Hoogte zijn diverse externe organisaties betrokken. Waaronder vijf exameninstellingen. Zij houden toezicht op en afname van examens op basis van een licentie overeenkomst met SVWOH en de certificerende instelling. Ook beoordelen zij examens van individuele kandidaten.

Steigerbouw werkplaats
Savantis - logo

Savantis

Het beheer van SVWOH is op 1 januari 2020 overgenomen door Savantis.
Deze organisatie beheert de financiën, is verantwoordelijk voor de communicatie, waaronder de website, levert de noodzakelijke beleidsmatige en secretariële ondersteuning, registreert de certificaten in het diplomaregister, en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens.

Concreet Onderwijsproducten

Deze organisatie ondersteunt bij het technisch beheer van de (digitale) centrale examenbank. Ze onderhoudt de digitale examenafname omgevingen voor exameninstelling en voert de buitenlandse vertalingen voor digitale examen in. Ook wordt de examencommissie geadviseerd door Concreet Onderwijsproducten.

Logo Concreet onderwijsproducten
DNV logo

DNV

DNV is de certificerende instantie voor het certificeren van personen die op steigers werken. Deze organisatie houdt toezicht op examens en exameninstellingen en verzorgt de uitgifte, schorsingen en intrekkingen van persoonscertificaten.  Daarnaast wordt SVWOH op de hoogte gehouden van de verstrekte certificaten en wordt het bestuur ieder kwartaal geïnformeerd over de laatste resultaten.

Ilionx

Deze organisatie ondersteunt bij het onderhoud en beheer van de registratie tool Aspirant Hulpmonteur. Ook lost zij technische problemen op bij het registeren via de online tool.

Ilionx - logo
Menu