Nieuwsbrieven 2022

Nieuwsbrief december 2022

Hans Crombeen, bestuursvoorzitter van SVWOH vertelt in een interview enthousiast over de ontwikkelingen die in 2023 gaan spelen. Onderzoek naar Europese certificering, oprichten van de Werkkamer Hangbruginstallaties en de veranderingen uit de nieuwe Richtlijn Steigers. Genoeg om de handen voor uit de mouwen te steken.

Nieuwsbrief juli 2022

Per 1 september aanstaande gaat SEP, het nieuwe examenplatform van SVWOH, live. De examens Monteur en 1e Monteur worden dan geheel via het nieuwe platform afgenomen. We spraken met examinator Addo Kraan die namens IQC het examen afnam en vroegen hem naar zijn bevindingen.

Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief zoomen we in op de ontwikkelingen rond het nieuwe examenplatform SEP. De releasedatum is verschoven. In de nieuwsbrief leggen we uit waarom.

Nieuwsbrief februari 2022

We spraken met Emile Bakkum over continue bijscholing voor monteurs, zijn verwachtingen bij de herziening Richtlijn Steigers en de toekomst van het branchecertificaat SVWOH. Verder is de toetsing en registratie van de aspirant hulpmonteur in het SVWOH Examen-platform (SEP) een feit.

Nieuwsbrieven 2021

Nieuwsbrief november 2021

We zijn nog in afwachting van de herziening van de Richtlijn Steigers maar zitten ondertussen niet stil. Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe examenplatform dat de gebruikers meer mogelijkheden en gemak gaat bieden. Verder in deze nieuwsbrief: Jakob Spakman als nieuwe voorzitter College van Deskundigen, het examen 1e monteur en de nieuwe tarieven.

Nieuwsbrief januari 2021

Dit is de eerste nieuwsbrief van het 2021. We blikken terug op het afgelopen kwartaal, want er is veel veranderd. Zo is de nieuwe website live gegaan, zijn er diverse documenten herzien en hebben we afscheid genomen van de voorzitter van het College van Deskundigen, Hub Moonen.

Nieuwsbrief juni 2021

In de nieuwsbrief van juni 2021 starten we met een update over de examens. Ingeborg Gries en Dick Koster vertellen over hun passie voor de steigerbouwwereld. Twee professionals met veel praktijkervaring én goede ideeën.

Nieuwsbrief april 2021

In deze tweede nieuwsbrief van 2021 praten we je bij over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Op dit moment werken we hard aan het herzien en verbeteren van de theorie-examens Monteur en 1e Monteur. In ons College van Deskundigen verwelkomden we Chris Hunter. Lees over zijn ideeën in het interview.

Nieuwsbrieven 2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Lees hier de nieuwsbrief van SVWOH. Deze verschijnt meerdere keren per jaar. De nieuwsbrief is ook te downloaden vanaf onze website www.svwoh.nl. Binnen SVWOH spelen diverse zaken. In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.

Menu