Over SVWOH

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op steigers. Op de bouwplaats, in de (petro-chemische) industrie, de energiesector en de offshore. Veilig werken op hoogte is een eerste vereiste, maar lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. De Stichting Veilig Werken Op Hoogte brengt daar verandering in door het continu verbeteren en borgen van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert SVWOH  certificeringsschema’s en eind- en toetstermen aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Daarnaast verzorgt SVWOH het beheer van de centrale examenbank en de registratie in het centraal diplomaregister SSVV. In dit register worden de mbo-diploma’s en persoonscertificaten die gerelateerd zijn aan het veilig werken op hoogte, centraal opgeslagen.

Bestuur

De Stichting Veilig Werken Op Hoogte wordt geleid door een bestuur met vertegenwoordigers van relevante partijen. Zitting in het bestuur hebben:

 

Hans Crombeen Voorzitter FNV Bouwen & Wonen
Frank Klessens Penningmeester VSB
Christel Peppelenbos Lid Koninklijke Bouwend Nederland/
KOMAT
Yorick Lieffering Lid VOMI
Wim Stolk Secretaris SVWOH

Bekijk hieronder de vertegenwoordigers die zitting hebben in het College van Deskundigen, de Examencommissie en de Werkkamer(s).

Steigerbouwers aan het werk op hoogte
Steigerwerk

SVWOH is in het leven geroepen om de vakbekwaamheid aan te tonen van personeel dat tijdelijke werkplekken monteert voor het werken op hoogte, zoals in de steigerbouw.

De stichting is in 2016 opgericht op initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) en Bouwend Nederland KOMAT.

VSB
KBNL

In de  Examencommissie van SVWOH zijn inhouds- en toetsdeskundigen vertegenwoordigd namens brancheverenigingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers in de steigerbouw. De Examencommissie werkt aan goede certificatieschema’s en goede examens. Voor die samenwerking is een systeem opgezet van diverse werkgroepen en commissies. Op die manier borgt SVWOH de kwaliteit van de het proces van persoonscertificering conform de ISO-17024-norm.

SVWOH kent de volgende commissies en werkgroepen.

 • Bestuur
  Het bestuur van SVWOH bestaat uit afgevaardigden van diverse organisaties binnen de steigerbouw. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 • College van Deskundigen
  Het College van Deskundigen is samengesteld uit deskundige vertegenwoordigers van belanghebbende partijen. Het CvD is belast met het adviseren over het te voeren beleid en het bewaken van de doelen van de stichting.
 • Examencommissie
  Deze commissie bestaat uit (toets)deskundigen van belanghebbende partijen en is verantwoordelijk voor de (toets)technische en onderwijskundige kwaliteit van de examens.
 • Werkkamer
  Werkkamer 1 bestaat uit leden die afkomstig zijn van de stakeholders in de steigerbouw. Taken van de Werkkamer zijn:

  • Het adviseren over de certificatieschema’s en de eind- en toetstermen voor alle vakbekwaamheidsprofielen.
  • Het opstellen van adviezen, interpretaties en/of aanpassingen ten behoeve van het College van Deskundigen en het Bestuur SVWOH, betreffende de uitvoering en het beleid van SVWOH.
Menu