Examineren

Stichting Veilig Werken op Hoogte beheert de certificatieschema’s en de eind- en toetstermen aan de hand waarvan de medewerkers kunnen worden geëxamineerd. Alle deelnemers doen een theorie- en een praktijkexamen. De examens worden ontwikkeld en bijgehouden door SVWOH. Wanneer een deelnemer slaagt voor beide examens ontvangt hij een persoonscertificaat van de certificerende instantie DNV. Dit certificaat wordt door SVWOH geregistreerd in het centraal diplomaregister (CDR) SSVV. Zo kan een werkgever of opdrachtgever altijd nagaan of de steigerbouwer beschikt over de juiste papieren en daarmee voldoende is voorbereid op veilig werken op hoogte.

Steigerbouwers worden opgeleid door instructeur

Exameninstellingen

Voor de examinering werkt SVWOH samen met diverse exameninstellingen. Er zijn meerdere exameninstellingen die gerechtigd zijn om examens af te nemen voor de persoonscertificering binnen de steigerbouw. Deze exameninstellingen nemen de examens af conform de ISO-17024-norm voor persoonscertificering.

Examenkandidaten

Het examen voor een persoonscertificaat wordt afgelegd door tussenkomst van een (persoons)certificerende instelling die beschikt over een erkenning van de Raad voor Accreditatie. Als het examen succesvol is afgerond ontvang je een persoonscertifcaat dat 5 jaar geldig is.

Let op: in het centraal diplomaregister SSVV worden alleen persoonscertificaten geregistreerd die zijn voorzien van de logo’s van de certificerende instelling, de exameninstelling en SVWOH.

Steigerbouwer met veiligheidsbril
Menu