Dispensatieregeling (SSVV) geldt niet voor persoonscertificaten SVWOH

Steigerpersoneel
SVWOH heeft met DNV kortgesloten dat de op 24 maart 2021 door SSVV verlengde dispensatieregeling niet van toepassing is voor de persoonscertificaten die door SVWOH zijn geregistreerd in het CDR SSVV. Voor de bij SVWOH geregistreerde Aspirant-Hulpmonteurs is ook geen dispensatieregeling van toepassing.

De reden hiervoor is dat alle SVWOH-examens, conform de coronamaatregelen, gevolgd kunnen worden bij de 6 exameninstellingen die deze examens afnemen. Bekijk de exameninstellingen hier.

Gerelateerde nieuwsberichten
Nieuws
Menu