VCA en registratie Centraal Diploma Register

Opdrachtgevers, Inspectie SZW en andere belanghebbende partijen kunnen in het Centraal Diploma Register controleren in hoeverre personen in het bezit zijn van geldige certificaten of diploma’s. Op naam en geboortedatum kan snel zicht verkregen worden in hoeverre een persoon in het bezit is van een geldig VCA-certificaat of een geldig (persoons)certificaat of (MBO-)diploma of een aanvullende SOG-kwalificatie bezit. Daarmee wordt invulling gegeven aan de unieke registratie van bijvoorbeeld persoonscertificaten of diploma’s, zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers of hoofdstuk 8 van de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Let wel op: voor registratie in het Centraal Diploma Register is een geldig Nederlands VCA noodzakelijk.

 

Samenwerking SVWOH en SSVV

De Stichting Veilig Werken Op Hoogte heeft een overeenkomst getekend met de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) inzake de samenwerking rondom het Centraal Diploma Register.

Namens SSVV en SVWOH ondertekenden Anne Kamphuis (links) respectievelijk Hans Crombeen de overeenkomst

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.