Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus Bouw & Infra!

Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) hebben uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking ontvangen dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De opname is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Lees meer

VCA en registratie Centraal Diploma Register

Opdrachtgevers, Inspectie SZW en andere belanghebbende partijen kunnen in het Centraal Diploma Register controleren in hoeverre personen in het bezit zijn van geldige certificaten of diploma’s. Op naam en geboortedatum kan snel zicht verkregen worden in hoeverre een persoon in het bezit is van een geldig VCA-certificaat of een geldig (persoons)certificaat of (MBO-)diploma of een aanvullende SOG-kwalificatie bezit. Daarmee wordt invulling gegeven aan de unieke registratie van bijvoorbeeld persoonscertificaten of diploma’s, zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Richtlijn Steigers of hoofdstuk 8 van de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies.

Let wel op: voor registratie in het Centraal Diploma Register is een geldig Nederlands VCA noodzakelijk.

 

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.