“Breed besef van groot belang vakbekwaamheid”

Wie de online platforms volgt of een steigermonteur spreekt, heeft het al snel in de gaten: de hedendaagse steigermonteur is een échte professional met de nodige beroepseer. Een mooie kwalificatie die past bij de vele inspanningen, die worden ontplooid om het vak van steigermonteur naar een hoger niveau te tillen. De Stichting Veilig Werken Op Hoogte vervult daarbij al twee jaar lang de rol van spin in het web. In een gesprek met bestuursvoorzitter Hans Crombeen (FNV Bouwen & Wonen) blijkt er veel te zijn om trots op terug te kijken. En de ambities zijn er niet minder door geworden, blijkt al snel tijdens het interview. Lees het hele interview hier.

 

Vergaderplanning 2019

Het nieuwe vergaderschema is afgerond. De volgende vergaderingen vinden in 2019 plaats

Bestuur

19 februari 2019
Zoetermeer

21 mei 2019
Alimak Hek, Tilburg

24 september 2019
FNV, Utrecht

3 december 2019
SVWOH, Zoetermeer

College van Deskundigen

10 april 2019
FME, Zoetermeer

23 oktober 2019
FME, Zoetermeer

Examencommissie

23 april 2019
Dordrecht

18 juni 2019
Dordrecht

10 september 2019
Dordrecht

29 oktober 2019
Dordrecht

10 december 2019
Dordrecht

Werkgroep Harmonisatie

12 februari 2019
Dordrecht

 

23 april2019
Dordrecht

18 juni 2016
Dordrecht

10 september 2019
Dordrecht

29 oktober 2019
Dordrecht

december 2019
Dordrecht

Werkkamer I, stalen steigers

6 maart 2019
Dordrecht

9 oktober 2019
Dordrecht

 

 

 

 

 

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.