Vergaderplanning 2019

Het nieuwe vergaderschema is afgerond. De volgende vergaderingen vinden in 2019 plaats

Bestuur

19 februari 2019
Zoetermeer

21 mei 2019
Alimak Hek, Tilburg

24 september 2019
FNV, Utrecht

3 december 2019
SVWOH, Zoetermeer

College van Deskundigen

10 april 2019
FME, Zoetermeer

23 oktober 2019
FME, Zoetermeer

Examencommissie

23 april 2019
Dordrecht

18 juni 2019
Dordrecht

10 september 2019
Dordrecht

29 oktober 2019
Dordrecht

10 december 2019
Dordrecht

Werkgroep Harmonisatie

12 februari 2019
Dordrecht

 

23 april2019
Dordrecht

18 juni 2016
Dordrecht

10 september 2019
Dordrecht

29 oktober 2019
Dordrecht

december 2019
Dordrecht

Werkkamer I, stalen steigers

6 maart 2019
Dordrecht

9 oktober 2019
Dordrecht

 

 

 

 

 

Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus Bouw & Infra!

Gijs Buijs (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) en Harry Hertsenberg (Bouwend Nederland KOMAT) hebben uit handen van Alexander Kreulen van Volandis de officiële bekendmaking ontvangen dat de Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Nadat de richtlijn al in verschillende bedrijfscatalogi was opgenomen, krijgt deze nu met de opname in de Arbocatalogus Bouw en Infra ook formeel kracht van wet. De opname is bovenal de kroon op een proces en gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte voortdurend te verbeteren.

Lees meer

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.