Eerste VIBE-certificaten uitgereikt aan VSB-leden

Met de uitreiking van de eerste VIBE-certificaten aan Hertel, Van der Panne Steigerbouw en Limburgs Steigerbouw- en Bouwbedrijf heeft de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven het VIBE pilot-project afgerond. VIBE staat voor Veiligheid In Beweging door inzet branche/bedrijfsfacilitators.

Als onderdeel van het project, een co-productie van VSB en VeiligheidNL, werden Hans Huysen van TACKnowledge en Peter Rijfkogel van Artros Healthfocus opgeleid tot VIBE-facilitator voor VSB. Met deze getrainde experts op het gebied van het beïnvloeden van gedrag en cultuur kan de implementatie van de VIBE-aanpak bij andere VSB-leden nu worden begeleid.

VIBE is een door VeiligheidNL ontwikkelde aanpak die branches en bedrijven in staat stelt om gezond en veilig gedrag op de werkvloer kunnen stimuleren. VSB neemt actief deel aan VIBE en leden kunnen dan ook aan de slag om gezond en veilig gedrag op de werkvloer te stimuleren en veilig te werken. Daarbij krijgen zij de hulp van de VIBE-facilitators. Zij zijn vertrouwd met de VIBE-aanpak en beschikken over handvatten op het gebied van faciliteren, presenteren, actief luisteren, feedback geven, overtuigen, stimuleren en omgaan met weerstand.

De VIBE-expert zorgt er samen met het bedrijf voor dat de VIBE-aanpak wordt geïmplementeerd. Vanuit het bedrijf werkt een VIBE-team met werknemers uit verschillende lagen van het bedrijf. Dit team gaat onder begeleiding van de facilitator zelf aan de slag met veilig en gezond werken. Daarbij maken ze gebruik van de tools die de VIBE-aanpak aanreikt.

De VIBE-facilitator zorgt voor een breed bewustzijn: van management en KAM-coördinator tot VIBE-team. Daarnaast signaleert de facilitator wat er aan de hand is rondom veilig en gezond werken, activeert en stimuleert en reikt tools aan om de gestelde doelen te bereiken. Zo raakt gezond en veilig werken verankerd binnen het bedrijf en in de bedrijfscultuur.

 

 

Richtlijnen gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van Bouwend Nederland hiervoor een convenant. De bekendmaking vond plaats na een informatiemiddag waarin de Richtlijn Steigers en de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw centraal stonden.

De Richtlijn Steigers werd in 20089 geïntroduceerd en werd in 2015 gevolgd door de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Initiatiefnemers voor beide richtlijnen zijn de Kontaktgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland en de secties Steigerbedrijven respectievelijk Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Met de richtlijnen hebben beide partijen de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijnen geven steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren.

Tot nu toe was de toegang tot de websites gebonden aan een abonnementsysteem. Om de veiligheid in de branche verder te verhogen en voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is besloten om de websites gratis te maken. Naast de websites zullen wel gedrukte versies van de richtlijnen blijven bestaan. Deze zijn tegen een vergoeding te bestellen.

De websites blijven bereikbaar via de webadressen www.richtlijnsteigers.nl en www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.