Richtlijnen gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van Bouwend Nederland hiervoor een convenant. De bekendmaking vond plaats na een informatiemiddag waarin de Richtlijn Steigers en de nieuwe scholingsstructuur voor de steigerbouw centraal stonden.

De Richtlijn Steigers werd in 20089 geïntroduceerd en werd in 2015 gevolgd door de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Initiatiefnemers voor beide richtlijnen zijn de Kontaktgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland en de secties Steigerbedrijven respectievelijk Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Met de richtlijnen hebben beide partijen de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijnen geven steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren.

Tot nu toe was de toegang tot de websites gebonden aan een abonnementsysteem. Om de veiligheid in de branche verder te verhogen en voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is besloten om de websites gratis te maken. Naast de websites zullen wel gedrukte versies van de richtlijnen blijven bestaan. Deze zijn tegen een vergoeding te bestellen.

De websites blijven bereikbaar via de webadressen www.richtlijnsteigers.nl en www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.

Nieuwe A-blad rolsteigers een feit

Recent is het nieuwe A-blad rolsteigers verschenen. Hierin staan de aanbevelingen die werkgevers en werknemers in de bouw hebben geformuleerd om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de functionele gebruikerseisen en de keuze van de steigerconfiguratie in de voorbereidingsfase. De aanbevelingen richten zich primair op de opbouw, het gebruik en het afbreken van de rolsteiger, en niet op de werkzaamheden die op de rolsteiger plaatsvinden. Al eerder bracht de VSB een overzicht uit waarin het nieuwe, veiligere opbouwen van rolsteigers per systeem wordt gepresenteerd.Voor meer informatie: klik hier.

In de rubriek Nieuws treft u alle nieuwsfeiten en ontwikkelingen aan die voor de Stichting Veilig Werken Op Hoogte, de doelgroepen van de stichting en overige geïnteresseerden relevant kan zijn. De direct bij de Stichting betrokken partijen kunnen hun meldingen, persberichten of andere informatie aanleveren bij het secretariaat info@svwoh.nl. Dat geldt ook voor informatie van Overheidsinstanties, inspecties of van niet commerciële partijen. De afweging over de toegevoegde waarde van de berichtgeving zal worden afgewogen door het secretariaat, aan de hand van de richtlijnen die het bestuur van de stichting hanteert.