Positief kritisch, want veilig werken is ons gezamenlijke belang

Cora Versteeg is directeur van XY Masterclass Examenburo, een examenbureau waar de Stichting Veilig Werken Op Hoogte al sinds haar oprichting mee samenwerkt. XY Masterclass is één van de acht examenbureaus die examens afnemen voor de persoonscertificering in de steigerbouw in Nederland.

Bij een examenbureau voor de steigerbouw verwacht je misschien examenlokalen en een terrein met steigermaterieel te zien. Maar het examenbureau van Cora is gevestigd in een kantorenverzamelgebouw in Houten. “Wij werken met een aantal dames hier vanuit ons kantoor en doen hier al ons werk: de voorbereiding, het hele proces van aanvraag, het verzenden van resultaten tot aan het moment dat de examens in het centraal diplomaregister staan.”, steekt Cora meteen enthousiast van wal.

“Het echte examen gebeurt eigenlijk ‘buiten’. Voor de uitvoering van de examens zelf huren we examenpersoneel in. Die examenlocatie kan van de opdrachtgever zijn of van een opleidingsinstituut en is geauditeerd door een certificerende instelling zoals DNV. Het examenpersoneel dat we inhuren briefen we vooraf en de examinatoren voorzien we van inlogcodes voor de digitale examens, de beoordelingsformulieren, de examentekeningen en het examenrooster. De examinator werkt volgens een examenprotocol alle stappen van het examen af en stuurt tot slot de examendocumenten naar ons kantoor zodat wij bij goed resultaat de geslaagde kandidaten voor certificering kunnen voordragen bij DNV!”

Betrokken en oplossingsgericht

XY Masterclass is opgericht in 2007 vanuit de behoefte die er op dat moment speelde in de transportsector: Het onafhankelijk afnemen van theorie- en praktijkexamens voor de wettelijk schema’s van TCVT (Toezicht Certificatie Verticaal Transport). De X en de Y in de naam verwijzen dan ook naar de verticale en de horizontale (transport)as. Naast TCVT zijn daar later onder andere ook SOG-examens en de examinering van de schema’s Werken op Hoogte bijgekomen.

“Betrokken, oplossingsgericht, samenwerken, flexibiliteit en enthousiasme, daar probeer ik me wel op te onderscheiden. Dat is mijn persoonlijke drijfveer. Positief kritisch, een ander zegt lastig, maar het moet gewoon goed zijn. Examenkandidaten hebben recht op een valide en goed examen, Het zijn praktijkmensen en die willen het liefst de volgende dag al op de steiger staan. We hebben één gezamenlijk belang; Veilig werken

Toen per 1 januari 2017 voor al het steigerbouwpersoneel en persoonscertificaat verplicht en SVWOH werd opgericht, begon voor ons een hele drukke periode. We konden week na week vol plannen met steigerbouwexamens. Er waren in 2017 twee examenbureaus actief, inmiddels werkt SVWOH met acht erkende exameninstellingen.”

Samen groeien

Cora Versteeg is sinds het begin nauw betrokken geweest bij de professionalisering van SVWOH. Hoe heeft zij de ontwikkeling van SVWOH ervaren? “Ik werkte veel samen met TCVT en merkte dat TCVT volwassener was als organisatie. Dus het College van Deskundigen, de Examencommissies en de Werkkamers, alles stond daar al als een huis. SVWOH zat midden in dit groeiproces. Als je van het begin betrokken bent bij de opzet van een stichting dan horen daar groeipijntjes bij.”

Een extra uitdaging voor alle betrokkenen was de overstap van de papieren administratie naar het digitale examenplatform SEP. “Het heeft heel wat tijd en energie gekost voordat het digitaal examen steigermonteur kon worden afgenomen. Het heeft ook veel voeten in aarde. Nieuwe software heeft altijd kinderziektes. Dus opleveringsdatums moesten nog wel eens opgeschoven worden.”

Testen en nog eens testen

“Ik ben me er van bewust dat ik hier en daar bekend sta als lastige tante.”, lacht Cora. “Maar ik vind dus écht dat examens 100% goed en betrouwbaar moeten zijn. Een examenkandidaat heeft daar gewoon recht op. Vooral gezien onze doelgroep. Steigermonteurs zijn doorgaans praktische mensen, niet altijd vertrouwd met de digitale wereld en dikwijls minder behendig met de Nederlandse taal.

Voor SEP hebben wij heel veel getest. Systeemtechnisch én inhoudelijk beoordelen. We zijn proefexamens gaan maken. Samen met een examinator om ook inhoudelijk te toetsen. Daarna terugkoppelen: Dit klopt nog niet, hier is het nog niet duidelijk. Gelukkig waren te halen deadlines ondergeschikt aan de betrouwbaarheid zodat we nu een goed en betrouwbaar examenplatform hebben.

Hoe bevalt SEP in de praktijk?

“Ik ben blij met het digitale examineren. Vroeger waren er maar een paar examens in omloop, en dan ook nog op papier. Er waren toch wel veel monteurs die vooraf de vragen van het examen al kenden. Dát is nu achter de rug. SEP stelt random vragen, steeds net iets anders geformuleerd en met een ander antwoord. Dat maakt het een stuk betrouwbaarder.

En persoonlijk ben ik blij met de uitgebreide rapportagemogelijkheden binnen SEP. Zo gebruikersvriendelijk dat ik zelf de statistieken kan inzien. Inmiddels zijn de rapporten zelfs op kandidaatsniveau oproepbaar. Ik kan nu nog gerichter terugkoppelen aan de opleiders aan welke onderwerpen ze meer aandacht moeten geven. Zo zagen we dat de resultaten op bijvoorbeeld de materiaalstaat lager werden. De uitlegvideo’s die nu op de site van svwoh.nl staan, geven nu extra uitleg.

Het halen van je persoonscertificaat bepaalt toch of je aan het werk kunt of niet! Dus het examenplatform moet gewoon goed zijn.

Want het draait natuurlijk om de échte gebruiker van SEP; de steigermonteur. Praktijkmensen die kunnen bouwen als de besten maar de theorie heel lastig vinden. Volwassen mensen, die gespannen aan het examen beginnen en ontzettend blij zijn als ze slagen. Het halen van je persoonscertificaat bepaalt toch of je aan het werk kunt of niet! Dus het examenplatform moet gewoon goed zijn.”

Mondeling examineren

Met de invoering van SEP verviel de mogelijkheid mondelinge examens af te nemen. Nu is besloten de mondelinge examens, wanneer daar echt behoefte aan is, weer aan te bieden. Wat betekent dat voor jullie organisatie? “Voor ons betekent dat dat we naast een examinator en een toezichthouder ook een tolk moeten zoeken die aan de gestelde eisen voldoet. Ik vind het fijn dat de mogelijkheid er weer is, begrijp me niet verkeerd. Maar realiseer je wel dat je automatisch praat over één individueel examen waar je bij de digitale variant een hele groep examineert. Als je kijkt naar de extra inspanning en kosten is het goed dat het uitzonderingen blijven.”

Gerelateerde nieuwsberichten
Nieuws
Menu