Board change

Clemens van den Enden has been appointed as of 10 May 2022 as successor to Anne Fokke de Vries on behalf of KBNL/KOMAT. Due to personal circumstances of Anne Fokke de Vries, the board will thank him at a later date for a pleasant cooperation.

Stichting Veilig Werken Op Hoogte

Veilig werken op hoogte is een eerste vereiste, maar lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. SVWOH brengt daar verandering in door het verbeteren van de vakbekwaamheid van medewerkers die betrokken zijn bij het werken op hoogte. Hiertoe beheert SVWOH certificatieschema’s en eind- en toetstermen aan de hand waarvan medewerkers kunnen worden opgeleid en geëxamineerd. Daarnaast verzorgt SVWOH het beheer van de centrale examenbank en het deelbeheer van het centraal diplomaregister SSVV. In dit register worden de mbo-diploma’s en persoonscertificaten die gerelateerd zijn aan het veilig werken op hoogte centraal opgeslagen.

Partners

Menu