Documenten

De Stichting Veilig Werken Op Hoogte geeft u hierbij een overzicht van documenten die ook voor u te downloaden zijn. In de diverse categorieën treft u zowel documenten aan van de Certificerende Instelling (CI), als van SVWOH. De reden hiervoor is dat in goede samenwerking gedurende de overgangsfase, er overdracht van de diverse activiteiten plaatsvindt van CI naar SVWOH. Daarom zal nog enige tijd gebruik gemaakt worden van documenten, voorzien van de twee verschillende logo’s. In de tijd zal het logo van Certificerende Instelling geheel zijn vervangen of worden vergezeld van dat van SVWOH.

Algemeen

Certificatieschema

Examenreglement

Deelreglementen

Eindtermen

Certificerende Instelling

De documenten van DNV-GL kunt u hier vinden.

Begrippenlijst

Materiaallijst praktijkexamen