SVWOH

De Stichting Veilig Werken Op Hoogte borduurt voort op het initiatief dat in de jaren 90 door de sector werd genomen om de vakbekwaamheid van personeel aantoonbaar te maken. In goede afstemming met de betrokken stakeholders op het werkgebied “Veilig werken op hoogte” en de Certificerende Instelling werden de activiteiten en de bijbehorende structuur, waaronder de Waarborgcommissie en Examencommissie overgedragen aan de SVWOH.

Dankzij het Sectorplan Steigerbouw (2016-2018) is daarmee een structuur tot stand gebracht ten behoeve van het Veilig Werken Op Hoogte, waarbij de vakbekwaamheid van uitvoerend personeel op neutrale, objectieve en eenduidige wijze wordt aangetoond, bewaakt en geregistreerd. De opzet is zó gekozen dat er ruimte wordt geboden om –afhankelijk van het toepassingsgebied van arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte- te kunnen kiezen voor persoonscertificering (ISO 17024), diplomering (MBO) of andersoortige kwalificering. De verantwoordelijkheden en taken van de sectoren worden strikt gescheiden gehouden van de Certificerende Instanties en de andere toezichthoudende organisaties, zoals de overheid. 

Doelstelling

De stichting richt zich op het bevorderen van het veilig werken op hoogte, de bijbehorende scholingsstructuur en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid en de deskundigheid van personen die dagelijks (in)direct betrokken zijn bij het verschaffen van een veilige tijdelijke werkplek op hoogte.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn, onder meer het opzetten, onderhouden, beheren of faciliteren van:

  • De Centrale Examenbank Veilig Werken op hoogte
  • Centraal Diploma Register (deelbeheer)
  • Certificatie van personen, bedrijven en middelen
  • Eind- en toetstermen, kwalificatiedossiers
  • Het College van Deskundigen, Examencommissie en de Werkkamers
  • Voorlichting en kennisoverdracht
  • Samenwerking met Certificerende Instelling(en)